Program.
 
Dzień 1
Piątek | 6.03.2020
10.00-10.15
Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10.15-10.45
Zakażenia układu moczowego u chorych na cukrzycę                        
Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki , Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych , Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Katowicach
10.45-10.50
Dyskusja
10.50-11.20
Opieka koordynowana KOS Zawał u chorych na cukrzycę 
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
11.20-11.25
Dyskusja
11.25-11.45
Wykład sponsorowany
11.45-12.15
Dlaczego chorzy „na nerkę” umierają „ na serce” ?
Prof. dr hab. n. med.  Janusz Gumprecht , Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii  i Nefrologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
12.15-12.20
Dyskusja
12.20-12.40
Wykład sponsorowany
12.40-13.10
Przerwa kawowa
13.10-13.40
Migotanie przedsionków u chorych z cukrzycą - co nowego?                         
Prof. dr hab. n. med.  Zbigniew Kalarus , Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
13.40-13.45
Dyskusja
13.45-14.05
Wykład sponsorowany  
14.05-14.10
Dyskusja
14.10-14.50
Lunch
14.50-15.20
Zalecenia dotyczące diety cukrzycowej- czy możemy spodziewać się zmian?
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, Klinika Chorób Metabolicznych , CMUJ w Krakowie 
15.20-15.25
Dyskusja
15.25-15:45
Wykład sponsorowany 
15.45-16.15
Leki hipoglikemizujące. Efekt klasy? Tak czy nie?
Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, CMUJ w Krakowie 
16.15-16.20
Dyskusja
16.20-16.40
Grant Naukowy
16.40-17.10
Dostęp do nowoczesnych terapii przyczynowych udaru mózgu u chorych na cukrzycę
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Klinika Neurologii, Zakład Neurogenetyki, Katedry Neurologii CMUJ w Krakowie
17.10-17.15
Dyskusja
17.15-17.45
Chirurgia metaboliczna u młodszych i starszych
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
17.45-17.50
Dyskusja
17.50
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Dzień 2
Sobota | 7.03.2020
 
9.00-9.30
Cukrzyca a kobieta
Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, Klinika Chorób wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, UM w Białymstoku
9.30-9.35
Dyskusja
9.35-10.05
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby
Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, Klinika Chorób wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, UM w Białymstoku
10.05-10.10
Dyskusja
10.10-10.30
Wykład sponsorowany
servier
10.30-11.00
Terapia skojarzona w cukrzycy typu 1
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
11.00-11.05
Dyskusja
11.05-11.35
Przerwa kawowa
11.35-11.55
Wykład sponsorowany
 
11.55-12.25
Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa 
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12.25-12.30
Dyskusja
12.30-13.00
Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy chirurga praktyka
Dr n. med. Zbigniew Szczepanowski , Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Stopy Cukrzycowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
13.00-13.05
Dyskusja
13.05-13.25
Wykład sponsorowany
13.25-14.05
Forum przypadków klinicznych
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr n. med. Dominka Rokicka, dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, dr n. med. Marta Wróbel
14.10
Podsumowanie i zakończenie konferencji