Program.
 
Dzień 1
1 marca 2019
10.00-10.15
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10.15-10.35
Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy. Aktualne zalecenia
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Katedra I Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego I Angiologii , Warszawski Uniwersytet Medyczny
10.35-10.45
Dyskusja
10.45-11.05
Niewydolność serca u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
11.05-11.15
Dyskusja
11.15-11.35
Gliptyny i flozyny w terapii cukrzycy typu 2. Teoria i praktyka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr n. med. Aleksandra Szymborska – Kajanek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
wykład sponsorowany
11.35-11.55
Depresja, dystymia czy zwykły smutek u chorych na cukrzycę?
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska, Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
11.55-12.05
Dyskusja
12.05-12.25
Innowacyjne leki przeciwcukrzycowe a niewydolność serca
dr n. med. Aleksandra Szymborska- Kajanek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
grant naukowy
AstraZeneca
12.25-12.45
Metformina za i przeciw
prof. dr hab. n. med Michał Holecki Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Katowicach
wykład sponsorowany
12.45-13.05
Przerwa kawowa
13.05-13.25
Zespół Stopy Cukrzycowej. Zasady postępowania
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, CMUJ w Krakowie
13.25-13.35
Dyskusja
13.35-13.55
Neuropatia cukrzycowa jak rozpoznać i jak leczyć?
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Klinika Neurologii, Zakład Neurogenetyki, Katedry Neurologii CMUJ w Krakowie
13.55-14.15
Zaburzenia lipidowe w cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej ,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
14.15-14.35
Nowe zalecenia EASD/ADA dotyczące leczenia chorych z typem 2 cukrzycy - okiem praktyka, okiem teoretyka
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych , Warszawski Uniwersytet Medyczny
14.35-15.05
Lunch
15.05-15.25
Hipertriglicerydemia u pacjentów z typem 2 cukrzycy. Profilaktyka, wskazówki terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, Klinika Chorób Metabolicznych , CMUJ w Krakowie
15.25-15.35
Dyskusja
15.35-15.55
Nowe technologie w monitorowaniu glikemii
mgr Teresa Benbenek Klupa, Edukator ds. Diabetologii, DiabWay
15.55-16.05
Dyskusja
16.05-16.25
 Insulinoterapia bazowa w roku 2019 – tak samo, ale inaczej.
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii ŚUM w Katowicach
wykład sponsorowany
16.25-16.45
Poszukując terapii optymalnej w cukrzycy. Jak daleko jesteśmy?
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu ,Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
16.45-16.55
Dyskusja
16.55-17.15
Postępowanie z pacjentem w stanie przedcukrzycowym. Od teorii do praktyki.
dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
wykład sponsorowany
Merck
17.15-17.35
Co nowego w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków z uwzględnieniem chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
17.35-17.45
Dyskusja
17.45
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
 
Dzień 2
2 marca 2019
 
9.00-9.20
Rozpoznanie cukrzycy u młodego dorosłego. I co dalej?
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska Ziółkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
9.20-9.30
Dyskusja
9.30-9.50
Spojrzenie w oczy pacjenta z cukrzycą. Aktualne zalecenia w zakresie rozpoznawania retinopatii i neuropatii cukrzycowej
dr hab. med Aleksandra Araszkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
9.50-10.00
Dyskusja
10.00-10.20
Wczesna intensyfikacja leczenia cukrzycy typu 2 w oparciu o pochodne SU - spojrzenie w 2019 roku
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska Ziółkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii , Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
wykład sponsorowany
10.20-10.40
Poza cukrzycowe schorzenia nerek u chorych na cukrzycę
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Klinika Nefrologii i Transplantologii w Katowicach , Śląski Uniwersytet Medyczny
10.30-11.40
Dyskusja
10.50-11.10
Analogi GLP-1 dziś i jutro
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa, Klinika Chorób Metabolicznych , CMUJ w Krakowie
wykład sponsorowany
 
11.10-11.30
Jak motywować chorego na cukrzycę. Punkt widzenia psychologa.
mgr Magdalena Kuźnik
Klinika Diabetologii Dziecięcej w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny
11.40-12.00
Zastosowanie funduskamery zintegrowanej z systemem sztucznej inteligencji we wczesnym wykrywaniu retinopatii cukrzycowej grożącej ślepotą
dr n med. Mariusz Spyra, Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
wykład sponsorowany
12.00-12.30
Przerwa kawowa
12.30-12.50
Cukrzyca w wieku podeszłym. Aktualne wytyczne
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
12.50-13.00
Dyskusja
13.00-13.50
Forum przypadków klinicznych
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr med. Dominka Rokicka, dr n.med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, dr n. med. Marta Wróbel, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
14.00
Podsumowanie i zakończenie konferencji