Cukrzyca. Od teorii do codziennej praktyki

XI Ogólnopolska Konferencja
15-16 marca 2024
Katowice | Hotel Vienna House Easy
ul. Sokolska 24
 
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 

Kierownik naukowy

 
Zobacz więcej

prof. dr hab. n. med.Krzysztof Strojek

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu z 1983 roku. Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, diabetologii i hipertensjologii.

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Wraz z Wykładowcami i Organizatorem pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w XI edycji konferencji „Cukrzyca – od teorii do codziennej praktyki”, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2024 r.

Cieszymy się, gdy widzimy, że nasza konferencja to miejsce spotkań naukowych lekarzy z całej Polski. Wielu z Państwa ma już to wydarzenie na stałe wpisane do swoich kalendarzy.

Jak zwykle postaramy się, aby tematyka naszej konferencji była różnorodna i obejmowała zarówno nowości dotyczące diabetologii jak i zagadnienia znane od dawna. Wierzę, że zarówno merytoryczny poziom wykładów jak również kwestie organizacyjne i tym razem sprostają Państwa oczekiwaniom.

Mam nadzieję, że nasze spotkanie w Katowicach będzie okazją do poszerzenia i ugruntowania wiedzy, przydatnej w codziennej praktyce lekarskiej oraz platformą owocnych dyskusji z Wykładowcami.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

 

Prelegenci Poznaj grono naszych ekspertów!

 
 

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior

III Katedra i Oddział Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii SUM.

prof. dr hab. n. med. Michał Holecki

Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM.

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SUM Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki

Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ.

dr n. med. Dominika Rokicka

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

dr n. med. Dorota Stołtny

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

dr n. med. Piotr Stołtny

Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu ŚUM w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach

dr hab. n. med. Marta Wróbel

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek

Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, PIM MSWiA w Warszawie

Program Konferencji 15-16 marca 2024 r.

 

*zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu

 
Otwarcie konferencji
  10.30 - 10.35
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Sesja 1
  10.35-12.15

O metforminie inaczej niż wszyscy

  10.35 - 10.55
 
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, SUM w Katowicach
Dyskusja
  10.55 - 11.00

Niewydolność serca w cukrzycy

  11.00 - 11.20
prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca W Zabrzu
Dyskusja
  11.20 - 11.25

SGLT2i – standard czy możliwość terapii chorego z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek?

  11.25 - 11.45
prof. dr hab. n. med. Edward Franek, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, PIM MSWiA w Warszawie
WYKŁAD SPONSOROWANY     
Dyskusja
  11.45 - 11.50

Jak postępować z chorym na cukrzycę i chorobą serca

  11.50 - 12.10
prof. dr hab. n.med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dyskusja
  12.10 - 12.15
Przerwa kawowa
  12.15 - 12.35
Sesja 2
  12.35-13.50

Makrokonsekwencje mikropowikłań – jak skutecznie im zapobiegać korzystając z dostępnych terapii?

  12.35 - 12.50
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, SUM w Katowicach
WYKŁAD SPONSOROWANY      
Dyskusja
  12.55 - 13.00

Insulinoterapia w typie 2 cukrzycy

  13.00 - 13.20
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dyskusja
  13.20 - 13.25

Nieme migotanie przedsionków. Cukrzyca jako czynnik ryzyka

  13.25 - 13.45
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dyskusja
  13.45 - 13.50
LUNCH
  13.50 - 14.30
Sesja 3
  14.30-15.45

Systemy do ciągłego monitorowania stężenia glukozy

  14.30 - 14.50
dr hab. n.med. Marta Wróbel, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
PATRONAT NAUKOWY     
Dyskusja
  14.50 - 14.55

Pompy hybrydowe. Charakterystyka nowoczesnych narzędzi w cukrzycy typu 1

  14.55 - 15.15
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie
Dyskusja
  15.15 - 15.20

Hipoglikemia w cukrzycy z chorobami współistniejącymi

  15.20 - 15.40
dr n. med. Dominika Rokicka, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Dyskusja
  15.40 - 15.45
Przerwa kawowa
  15.45 - 16.05
Sesja 4
  16.05-17.50

Mounjaro. Od teorii…

  16.05 - 16.25
prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, SUM w Katowicach
WYKŁAD SPONSOROWANY     

Mounjaro. … do codziennej praktyki

  16.25 - 16.45
dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek, Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ w Krakowie
WYKŁAD SPONSOROWANY     
Dyskusja
  16.45 - 16.55

iSGLT2 a ryzyko sercowo-nerkowo-metaboliczne

  16.55 - 17.15
Prof. Michał Holecki, Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych, SUM w Katowicach
WYKŁAD SPONSOROWANY     
Dyskusja
  17.15 - 17.20

Co nowego w zaleceniach PTD na 2024 rok

  17.20 - 17.40
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht, Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii SUM w Zabrzu
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
  17.40 - 17.50
Sesja 5
  9.00-10.50

Chciałabym, a boję się czyli o (nie)bezpieczeństwie nowszych leków przeciwcukrzycowych

  9.00 - 9.20
prof. dr hab. n.med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM w Warszawie
Dyskusja
  9.20 - 9.25

Mechanizmy działania inhibitorów SGLT-1. Co każdy lekarz wiedzieć powinien?

  9.25 - 9.45
prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Katowicach
Dyskusja
  9.45 - 9.50

Ciąża i cukrzyca okiem diabetologa i ginekologa

  9.50 - 10.10
dr n. med. Dorota Stołtny, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, dr n. med. Piotr Stołtny Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu ŚUM w Katowicach.
Dyskusja
  10.10 - 10.15

Nowoczesne terapie T2DM - na wczesnym etapie - Czy wiemy już wszystko?

  10.15 - 10.45
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, dr hab. n. med. Marta Wróbel, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
WYKŁAD SPONSOROWANY     
Dyskusja
  10.45 - 10.50
Przerwa kawowa
  10.50 - 11.05
Sesja 6
  11.05-13.15

Różne oblicza cukrzycy typu 2 – kiedy gliklazyd MR w terapii złożonej jest dobrym rozwiązaniem?

  11.05 - 11.25
dr hab. n. med. Marta Wróbel, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
WYKŁAD SPONSOROWANY      
Dyskusja
  11.25 - 11.30

Kanagliflozyna jako standard terapii przewlekłej choroby nerek w cukrzycy

  11.30 - 11.50
prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
WYKŁAD SPONSOROWANY     
Dyskusja
  11.50 - 11.55

Podocyty, mezangium, cewki nerkowe. Morfologiczne podłoże cukrzycowej choroby nerek.

  11.55 - 12.20
prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, Klinika Nefrologii Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dyskusja
  12.15 - 12.20

Filary leczenia cukrzycowej choroby nerek

  12.20 - 12.40
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
WYKŁAD SPONSOROWANY     
Dyskusja
  12.40 - 12.45

Prezentacja przypadków klinicznych

  12.45 - 13.25
dr n. med. Dominika Rokicka, dr n. med. Dorota Stołtny, dr hab. n. med. Marta Wróbel, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Podsumowanie i zakończenie konferencji
  13.25 - 13.30

INFORMACJE i szczegóły organizacyjne

 
Mar
17
15-16 marca 2024 r.
KATOWICE
Hotel Vienna House Easy
Ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice
Zniżka na noclegi dla uczestników
15% rabatu od ceny dnia na hasło: CUKRZYCA

Informacje organizacyjne zostaną przesłane na Twój adres e-mail 5 dni przed wydarzeniem, w tym samym dniu znajdziesz je również po zalogowaniu w swoim Koncie Klienta.

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
OPIEKA MERYTORYCZNA

Renata Dolata

Project Manager

wyślij email
tel. kom.: 502 237 976

SPONSORZY

Żaneta Góralczyk

Brand Manager

wyślij email
tel. kom.: 603 036 368

Ogólnopolska Konferencja
„Cukrzyca: od teorii do codziennej praktyki”

To wyjątkowe wydarzenie skierowane do lekarzy-praktyków. Uczestnicy konferencji mają szansę na zdobycie praktycznej wiedzy, którą z powodzeniem wykorzystają w codziennej pracy z pacjentami. Prelekcje prowadzone są przez cenionych lekarzy diabetologów, którzy dzielą się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Uczestnictwo w tym ciekawym spotkaniu naukowym to cenny wkład we własny rozwój.
 
@ Copyright 2022 Forum Media Polska