FAQ.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Czy otrzymam zwrot kosztów rezerwacji hotelu?
W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkolenia.
*Rozumiejąc Państwa sytuację odnośnie zmiany terminu wydarzenia Forum Media Polska ustaliło z hotelem Vienna House Easy Katowice, bezpłatną anulację rezerwacji/ zwrot poniesionych kosztów noclegu.
Wyznaczenie nowego terminu Konferencji przez organizatora
*W związku ze zmianą daty Konferencji, nie musicie Państwo wykonywać dodatkowych działań. Państwa uczestnictwo w Konferencji zostaje automatycznie przeniesione na listę obecności w nowym terminie.
Co jeśli nie pasuje mi nowy termin Konferencji?
W świetle regulaminu: Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Polska Sp. z o.o. w sytuacji przeniesienia terminu konferencji na inny dzień nie przysługuje Państwu możliwość zwrotu opłaty. Jednak w nadzwyczajnych okolicznościach prosimy o kontakt mailowy z Organizatorem pod adresem: bok@forum-media.pl. Wszystkie prośby rozpatrzymy indywidualnie uwzględniając nadzwyczajnie okoliczności. Jednocześnie informujemy, chcemy Państwa zapewnić, że jako organizator będziemy na bieżąco reagować na zalecenia GIS i innych organów państwowych i postępować zgonie z ich zaleceniami.
Do kiedy mogę złożyć rezygnację regulaminową?
W świetle regulaminu: Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Polska Sp. z o.o. w sytuacji przeniesienia terminu konferencji na inny dzień nie przysługuje Państwu możliwość zwrotu opłaty (rozdział 8 punkt 6 Regulaminu *). Jednak w nadzwyczajnych okolicznościach prosimy o kontakt mailowy z Organizatorem pod adresem: bok@forum-media.pl
* Zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniu lub konferencji nie będzie wypłacany, jeśli Forum Media Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na odwołanie lub przeniesienie szkolenia lub konferencji (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi rozsądnymi środkami). W takim przypadku zostanie zaproponowany inny termin konferencji lub inne usługi w cenie zgłoszenia.
Jak będą informowany o ewentualnych zmianach Wydarzenia?
Organizator Konferencji będzie w stałym kontakcie (sms/ mail) z Uczestnikami Konferencji. Prosimy także o śledzenie strony konferencji www.konferencja-cukrzyca.pl, a także profilu na facebooku www.facebook.com/events/816430168820125/
Jestem przedstawicielem, który sponsoruje udział lekarza - co dalej?
Proszę o zgłoszenie osób zapisanych na konferencję na adres mailowy: monika.przybysz@forum-media.pl
Czy jest możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na konferencję?
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej instytucji:
  • 3 osób – organizator udzieli 10% rabatu,
  • 4 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
  • 5 osób – organizator udzieli 20% rabatu,
  • powyżej 5 osób – możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.
Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 774.
Rabaty nie sumują się!
Co obejmuje cena uczestnictwa w konferencji?
Cena obejmuje udział w dwudniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Jak mogę zapłacić za udział w konferencji?
Przelew tradycyjny

Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

Płatność dotpay
Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

Co się stanie jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo?
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
Do kiedy można zapisywać się na konferencję?
Udział w konferencji można zgłaszać do 28.05.2020 r.
W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora konferencji?
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z biurem organizatora pod nr tel.: 61 66 83 192
Nie mogę wziąć udziału w konferencji. Czy może przyjść ktoś na moje miejsce?
Tak, jest to możliwe. Organizator musi jednak otrzymać dane osoby zastępującej nie później niż 5 dni przed konferencją. Zmianę uczestnika proszę zgłosić mailowo na adres: monika.przybysz@forum-media.pl
Zapłaciłem za udział w Konferencji, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę brać w niej udziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne.  
Gdzie i kiedy odbywa się Konferencja?
Konferencja odbędzie się w dniach  29-30.05.2020 w hotelu Vienna House Easy Katowice, Katowice ul. Sokolska 24.
Co mogę zrobić gdy została wystawiona faktura pro forma, a chcę zmienić dane do faktury? 

W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).

Mogę wziąć udział w Konferencji tylko w jednym dniu. Czy mogę wziąć udział w Konferencji opłacając 50% wejściówki?
Nie ma możliwości opłacenia połowy ceny wejściówki. 
Czy otrzymam certyfikat potwierdzający mój udział w konferencji?
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście na zakończenie konferencji. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu konferencji. 

Brak wyników