Program.
 
Dzień 1
Piątek | 29.05.2020
10.00-10.05
Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10.05-10.25
Opieka koordynowana KOS Zawał u chorych na cukrzycę                       
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
10.25 -10.35
Dyskusja on line
10.35-10.55
Analogi GLP-1 od teorii do codziennej praktyki
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wykład sponsorowany
Novorodisk
10.55-11.05
Dyskusja on line
11.05-11.25
Dlaczego chorzy „na nerkę” umierają „ na serce” ?
Prof. dr hab. n. med.  Janusz Gumprecht , Klinika Chorób Wewnętrznych Diabetologii  i Nefrologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11.25-11.35
Dyskusja on line
11.35-11.55
Pacjent z cukrzycą i dyshormonozą tarczycy
Dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek , Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wykład sponsorowany
Merck
11.55-12.05
Dyskusja on line
12.05-12.25
Insulinoterapia w szczególnych grupach pacjentów
wiek podeszły, aktualne możliwości optymalizacji postępowania
Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Strojek,
Wykład sponsorowany
Sanofi
12.25 -12.35
Dyskusja on line
12.35-12.55
Zalecenia dotyczące diety cukrzycowej- czy możemy spodziewać się zmian?                     
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa , Klinika Chorób Metabolicznych , CMUJ w Krakowie
12.55-13.05
Dyskusja on line
13.05-13.20
PRZERWA
13.20-13.51
Połączenie inhibitora DPP-4 i SGLT-2 w jednej tabletce – korzyści leczenia u pacjenta z cukrzycą typu 2
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek,
Wykład sponsorowany

MSD
13.51-14.00
Dyskusja on line
14.00-14.20
Leki hipoglikemizujące. Efekt klasy ? Tak czy nie?
Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, CMUJ w Krakowie
14.20-14.30
Dyskusja on line
14.30-14.50
Niewydolność serca w cukrzycy
dr hab. n. med. Paweł Balsam, I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM w Warszawie Grant Naukowy
AstraZeneca
14.50-15.00
Dyskusja on line
15.00-15.20
Dostęp do nowoczesnych terapii przyczynowych udaru mózgu u chorych na cukrzycę
Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, Klinika Neurologii, Zakład Neurogenetyki, Katedry Neurologii CMUJ w Krakowie
15.20
Dyskusja on line  i zakończenie pierwszego dnia
Dzień 2
Sobota | 30.05.2020
 
9.00-9.20
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby
Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska, Klinika Chorób wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, UM w Białymstoku
9.20-9.30
Dyskusja on line
9.30-9.50
Miejsce pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy typu 2 - wytyczne a praktyka kliniczna
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska – Ziółkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Wykład sponsorowany
Servier
9.50-10.00
Dyskusja on line
10.00-10.20
Terapia skojarzona w cukrzycy typu 1
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska- Ziółkiewicz, Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
10.20-10.30
Dyskusja on line
10.30-10.50
PER Aspera Ad Astra - dążenie do ideału
Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych , Autoimmunologicznych i Metabolicznych SUM w Katowicach
Wykład sponsorowany
Lilly
10.50-11.00
Dyskusja on line
11.00-11.10
PRZERWA
11.10-11.25
Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
11.25 -11.45
Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy chirurga praktyka
dr n. med. Zbigniew Szczepanowski, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Leczenia Stopy Cukrzycowej, Szpital Wojewódzki w Opolu
11.45-11.55
Dyskusja on line
11.55-12.15
Insulinoterapia a dieta – czynniki decydujące o wyborze algorytmu leczenia
prof. dr hab. n.med. Tomasz Klupa, Klinika Chorób Metabolicznych , CMUJ w Krakowie
Wykład sponsorowany
Bioton
12.15-12.25
Dyskusja on line
12.15-12.35
Chirurgia metaboliczna u młodszych i starszych
Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych , WUM
12.35-12.45
Dyskusja on line
12.45-13.30
Forum przypadków klinicznych
Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Strojek,  dr n. med. Dominka Rokicka, dr n. med. Aleksandra Szymborska-Kajanek, dr n. med. Marta
13.30
Dyskusja on line